Contributie

De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld, en wordt uitgesmeerd over 12 (maandelijkse) termijnen.
De basis contributie is vastgesteld op:

  • 15,00 euro p/mnd voor senioren
  • 9,00 euro p/mnd voor de jeugd

De contributie wordt maandelijks geïncasseerd, bij voorkeur via incasso.
Andere betalingsmethode éérst overleggen met de penningmeester.

De competitie spelers betalen jaarlijks een kosten dekkende team bijdrage van 15,00 euro pp + de bijbehorende bondsbijdrage.
Vanwege de wisselende bondsbijdrage kan dit bedrag hoger worden. Dit gaat natuurlijk in overleg.

Overige kosten, zoals districts- of regiotrainingen, reiskosten bij competitie, toernooideelname etc. zijn niet inbegrepen en komen dus voor rekening van de leden zelf.

Let op: Na het inschrijven van de competitie geldt een andere opzeggingstermijn. Opzeggingen worden pas na afloop van het competitieseizoen in behandeling genomen, of uiterlijk per 1 maart!