Bestuur

Bestuur BC Erica

Het actieve bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Margriet Hooyer
  • Secretaris (vice voorzitter): Hetty Boezen
  • Penningmeester (ledenadministratie): Wessel Korrel
  • Competitie: Rainer H├Âlscher
  • Algemeen lid (vacant)

Bestuursleden hebben zitting van twee jaar en ze mogen zich verkiesbaar stellen als de termijn verlopen is.
Bestuursleden worden op de algemene ledenvergadering, door de aanwezige leden, unaniem gekozen.